Aby podjąć dobrą decyzję przy wyborze kasy fiskalnej, należy sprawdzić, które rozwiązania będą dla Państwa najlepsze. Dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, przydatne terminy, odpowiedzi na najważniejsze pytania, a także specjalnie przygotowaną interaktywną instrukcję obsługi kasy Novitus NANO E med. która wprowadzi Państwa w świat użytkowania kas i drukarek fiskalnych.

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące, posiadające homologację Ministerstwa Finansów, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego przy sprzedaży towarów i usług. Kasa jest jednym z typów urządzeń rejestrujących. Innym urządzeniem jest drukarka fiskalna.

Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej
 
Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie, rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.
 
Obowiązki podatnika
 
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:
  • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
  • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu,
  • ddokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki,
  • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres dwóch lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te wydruki dotyczą,
  • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,
  • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
  • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,
  • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,
  • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów.
 
Zapytaj o rozwiązania najlepsze do swojej działalności
 
Aby wybrać optymalne urządzenie do twojej działalności, musisz wiedzieć, które rozwiązanie będzie dla ciebie najlepsze. Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna? Urządzenie przenośne czy stacjonarne?
 
Skorzystaj z wiedzy specjalistów. Napisz do nas - odpowiemy na wszystkie twoje pytania. Pomożemy wybrać produkt najbardziej odpowiedni dla Ciebie.
 
Zamów urządzenie Novitus - intuicyjne i proste w obsłudze.
 
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz e-mail:
 
 
Zgłoś w urzędzie skarbowym, ile kas będziesz mieć.
 
Zgłoś w urzędzie skarbowym liczbę kas rejestrujących, a także miejsce ich używania (adres). Takie zgłoszenie powinieneś złożyć na piśmie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.
 
Podatnicy, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, mogą je złożyć łącznie z zawiadomieniem o miejscu instalacji kasy rejestrującej (na tym samym formularzu), o ile zrobią to przed terminem powstania obowiązku ewidencjonowania.
 
Korzystając z pomocy fachowców, przeprowadź fiskalizację urządzenia.
 
Przed fiskalizacją urządzenia koniecznie pamiętaj o szkoleniu przeprowadzonym przez autoryzowanego partnera firmy Novitus. Dzięki niemu pomyślnie przejdziesz całą procedurę fiskalizacji.
 
Fiskalizacja urządzenia polega na wykonaniu odpowiedniej procedury serwisowej, której efektem jest uaktywnienie pamięci fiskalnej urządzenia, a tym samym jego uprawomocnienie.
 
Fiskalizacja może być wykonana zarówno w siedzibie serwisu jak również bezpośrednio w miejscu instalacji urządzenia. Zawsze jednak wykonywana jest po uprzednim zawiadomieniu odpowiedniego urzędu skarbowego, do którego przypisany jest użytkownik.
 
Skorzystaj z odliczenia, zyskaj nawet 700 zł
 
Jeśli dopiero rozpoczynasz ewidencjonowanie, możesz skorzystać z odliczenia (90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł). Pamiętaj, że odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas.
 
 
Warunki, które musisz spełniać:
 
- posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę;
 
- rozpocząć ewidencjonowanie w terminie;
 
- przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego liczbę kas i miejsce ich użytkowania (adres);
 
- w ciągu 7 dni od fiskalizacji powiadomić o tym fakcie odpowiedni dla siebie urząd skarbowy;
 
Pamiętaj, że zakupiona przez ciebie kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów.
 
 
Uruchom swoją kasę
 
Zobacz interaktywną instrukcję obsługi przenośnej kasy fiskalnej – Novitus NANO E med.
 
Sprawdź m.in. jak włączyć i wyłączyć kasę, wystawić paragon przy wpisywanej z klawiatury cenie towaru czy zrobić zestawienie w postaci raportu miesięcznego. Po zakończonym szkoleniu możesz sprawdzić zdobytą wiedzę, rozwiązując quiz.